Drobiarstwo
Technologia Undine / Drobiarstwo

Wersja mobilna nie wyświetla pełnej linii uboju. Zachęcamy do korzystania z laptopów lub odwrócenia telefonu poziomo, aby zobaczyć pełną zawartość strony.

PRZYJĘCIE ŻYWCA

Moduł aplikacji piany dla kontenerów do przewozu żywca – PL060

Moduł aplikacji piany Undine pozwala pokryć całą powierzchnię równą warstwą piany. Dzięki zastosowaniu technologii Undine możemy zaoszczędzić środek pianotwórczy i mieć pewność, że wszystkie elementy wymagające piany są nią pokryte.

Mycie wstępne Penta Turbo & Manifold – PL064

Dzięki technologii Undine możemy modernizować istniejące systemy mycia wstępnego tak, aby znacząco poprawić efektywność myjni wstępnej. Dzięki wykorzystaniu sprężonego powietrza w technologii Undine namaczanie sprasowanej słomy i zaschniętych odchodów jest znacznie łatwiejsze.

Mycie zasadnicze Penta Turbo & Manifold – PL061

Moduły Penta Turbo oraz Manifold pozwalają ulepszyć pracę myjni mycia zasadniczego. Silny strumień wody oraz drobne krople świetnie usuwają wszelkie zabrudzenia. Dodatkowo w zakładach gdzie nie ma mycia wstępnego, dokładamy dodatkowe moduły mycia, aby uzyskać jak najlepszy efekt.

Spłukiwanie Penta Turbo & Manifold – PL062

Tak jak w poprzednich aplikacjach dzięki Undine uzyskujemy efektywniejsze wykorzystanie wody i środków chemicznych. Nie potrzeba dodatkowo ręcznego doczyszczania kontenerów.

Dezynfekcja – PL063

Undine możemy wykorzystać także do dezynfekcji kontenerów. Dzięki zastosowaniu sprężonego powietrza Undine generuje mgiełkę ze środkiem dezynfekcyjnym, która dociera do wszystkich trudnodostępnych miejsc. Dodatkowym atutem jest oszczędność środka dezynfekującego.

UBÓJ

Przed oparzelnikiem

Zastosowanie myjki przed oparzelnikiem pozwala na redukcję obciążenia brudem pierwszego oparzelnika oraz skuteczniejsze oparzanie. Ponieważ skóra i pióra są nawilżone, pierwsze 10 sekund procesu nie jest już „tracone”, lecz natychmiast liczy się jako efektywny czas oparzania.

Za oparzelnikiem

Dzięki zastosowaniu mycia na tej pozycji możemy spłukać zanieczyszczenia pochodzące z oparzelnika, dodatkowo luźniejsze pióra zostaną oderwane jeszcze przed pierwszą skubarką, co zapewni lepszą efektywność pracy skubarki. Dzięki wertykalnemu rozmieszczeniu dysz całkowita długość kabiny to zaledwie 50 cm.

Na skubarkach

Moduły Septa turbo stosowane na skubarkach gdzie strumień mieszanki wodno-powietrznej kierowany jest z góry do dołu, pozwala sprawnie usunąć pióra z palców skubarki, co znacznie usprawnia jej pracę i poprawia higienę procesu.

Za skubarkami

Zastosowanie myjki zaraz za skubarkami umożliwia usunięcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych powstałych krzyżowo w skubarkach. Myjąc tuszki, zanim zamkną się pory otwarte po skubaniu, można zredukować OLD nawet o 1 Log. Pozycja ta ma największy wpływ na mikrobiologię produktu w procesie.

Myjka strzemion linii uboju

Myjka strzemion uboju Undine® pozwala na perfekcyjne czyszczenie strzemion i oszczędność do 50% wody. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu sterownikowi PLC drugiej generacji i automatycznej aplikacji piany można czyścić strzemiona w pełni automatycznie. Ponadto, możemy zainstalować myjkę Undine® jako samodzielną jednostkę lub w połączeniu z istniejącymi systemami mycia strzemion. Nawet bez szczotek gwarantujemy doskonały rezultat.

PATROSZENIE

Nawilżanie po stekowaniu

Bardzo ważne jest, aby nawilżać tuszki od samego początku procesu patroszenia, gdzie występuje duże ryzyko zanieczyszczenia kałem, żółcią oraz niestrawionymi resztkami pokarmu. Zastosowanie zwilżania UNDINE na tym etapie, nie później niż 10 sekund po rozcięciu powłoki brzusznej nie pozwala na przyschnięcie zanieczyszczeń i zapobiega przebarwieniom skóry.

Nawilżanie tuż po otwieraczu powłoki brzusznej

Tak jak w przypadku maszyny rozcinającej powłokę brzuszną, tak i przy otwieraczu stosujemy nawilżanie UNDINE, aby zminimalizować ryzyko zabrudzeń i odbarwień. Dzięki zwilżeniu skóry przy otwieraczu możemy umyć zabrudzenia w myjce umieszczonej na patroszarce.

Mycie natychmiast po patroszeniu

Ta myjka wewnętrzna zewnętrzna przystosowana jest do wszystkich rodzajów patroszarek w taki sposób, że nie koliduje z linią pakietów, a jednocześnie znajduje się tuż za wyjściem z patroszarki. Dzięki zastosowaniu zwilżania na wcześniejszych pozycjach możliwe jest dokładne umycie tuszki z wcześniejszych zabrudzeń, jak i tych powstałych na patroszarce. Dzięki zastosowaniu mycia wewnętrznego zabrudzenia znajdujące się we wnętrzu są spłukiwane do dolnej części tuszki i utrzymywane w formie zawiesiny. Woda wraz z zanieczyszczeniami jest usuwana podczas wolowania.

Mycie za wolownicą

Myjka wewnętrzna zaraz za wolowaniem umożliwia usunięcie zanieczyszczeń z wnętrza tuszki powstałych w wyniku wolowania, ale także resztek niestrawionego pokarmu i pozostałości z procesu patroszenia.

Myjka za łamaczem szyi

Ta myjka wewnętrzna zewnętrzna może być używana za otwieraczem, patroszką, wolownicą i łamaczem szyi. Czasami konieczne jest umieszczenie myjki w kilku miejscach na linii. W ten sposób uzyskasz doskonały efekt. W zależności od pożądanych rezultatów czyszczenia kabinę można zamontować w różnych pozycjach w linii.

Myjka końcowa

Ta myjka wewnętrzna zewnętrzna może być stosowana w dowolnym miejscu na linii produkcyjnej drobiu. W ten sposób zawsze możliwe jest uzyskanie najlepszych wyników. Ta myjka wewnętrzna / zewnętrzna jest zwykle używana przed wejściem tuszek do układu chłodzenia i z powodzeniem może zastąpić myjkę karuzelową bez uszczerbku na jakości.

Myjka strzemion linii patroszenia

Myjka strzemion patroszenia Undine® pozwala na perfekcyjne czyszczenie i oszczędność do 50% wody. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu sterownikowi PLC drugiej generacji i automatycznej aplikacji piany można czyścić strzemiona w pełni automatycznie. Ponadto, możemy zainstalować myjkę Undine® jako samodzielną jednostkę lub w połączeniu z istniejącymi systemami mycia strzemion. Nawet bez szczotek gwarantujemy doskonały rezultat.

Myjka strzemion linii organów

Myjka strzemion organów UNDINE pozwala na doskonałe czyszczenie strzemion nawet podczas uboju przy użyciu niewielkiej ilości wody. Dzięki sterownikowi PLC możliwe jest w pełni automatyczne mycie wraz ze spienianiem.

CHŁODZENIE

Myjka za wannami

Wanny chłodzenia immersyjnego pomimo dużej wymiany wody zawierają więcej bakterii niż znajduje się na tuszkach w nich zanurzanych, dlatego ważne jest, aby nie stracić jakości, o którą walczymy od początku procesu. Dzięki zastosowaniu myjki wewnętrznej zewnętrznej tuż za wannami chłodzenia immersyjnego możliwy jest powrót do jakości sprzed chłodzenia. Dodatkowo woda z myjki może być wykorzystana do odświeżania wody w wannach immersyjnych.

Modernizacja nawilżania

Technologia Undine® zapewnia najlepsze wyniki nawilżania podczas chłodzenia. W trakcie całego procesu chłodzenia po uboju następuje ciągłe zamglenie drobnymi kropelkami wody. Zapobiega to odwodnieniu i szybciej schładza produkt do żądanej temperatury. Retro Bi-Turbo można zainstalować na wszystkich istniejących systemach Meyn i Stork co pozwala na ograniczenie zużycia wody nawet o 50%.

Moduły nawilżające

Nawilżanie Undine sosowane jest wszędzie tam gdzie niemożliwa jest modernizacja a także gdy ilość dysz jest niewystarczająca. Oryginalne moduły Undine zużywają nawet 80% mniej wody niż natryski konwencjonalne.

Myjka strzemion linii chłodzenia

Nietypowy kształt strzemion schładzania sprawia, że są one bardzo trudne do umycia a niska temperatura, w jakiej pracują przez większość czasu utrudnia usuwanie zanieczyszczeń. Dzięki zastosowaniu Undine możliwe jest dokładne umycie strzemion nawet w ciężko dostępnych miejscach bez użycia szczotek.

Moduł aplikacji piany

Dzięki modułowi spieniania Undine mamy pewność, że cała powierzchnia strzemion jest dokładnie i równomiernie pokryta pianą. W pełni automatyczny system w połączeniu z myjką nie wymaga angażowania obsługi. Moduł może być podłączony do wytwornicy piany, ale dzięki systemowi Venturi równie dobrze może sam wytwarzać pianę i aplikować ją na strzemiona.

ROZBIÓR

Myjka strzemion linii ważenia

Myjka strzemion linii ważenia jest przystosowana do kształtu strzemion dzięki czemu mycie odbywa się bez kontaktu szczotek i w pełni automatycznie.

Myjka nośników produktu do trybowania

Myjkę można używać w systemie automatycznego sterowania PLC a dzięki technologii UNDINE możliwe są oszczędności wody, środków chemicznych i pracy.

Modernizacja żołądkarki

Modernizacja żołądkarki to prosty sposób na spore oszczędności. Prosta w instalacji Septa Turbo umieszczona na dopływie wody do żołądkarki pozwala ograniczyć zużycie wody o 50%, nie pogarszając efektu pracy maszyny. Średnie zużycie wody w żołądkarce to 4,5 m3/h, a dzięki modernizacji zyskujemy 2 m3 oszczędności na każdą godzinę pracy maszyny. Modernizacji podlegają żołądkarki wszystkich producentów.

Myjka taśm i podajników

Myjki mogą zmniejszyć ilość pracy ludzi przy czyszczeniu taśm, zredukować ilość zużywanej wody i ograniczyć użycie środków chemicznych.