Czyszczenie przenośników taśmowych w ubojniach
Technologia Undine / artykuły / Czyszczenie przenośników taśmowych w ubojniach
przenośniki taśmowe

Czyszczenie przenośników taśmowych w ubojniach

 

Czyszczenie przenośników taśmowych i ich elementów jest jednym z największych wyzwań w czyszczeniu instalacji otwartych. Przenośniki taśmowe są powszechnie stosowane w produkcji i przetwórstwie mięsa i ryb. Najczęściej wykorzystuje się je do transportu produktów, takich jak mięso, kości, tłuszcz, skóra itp. Te produkty gromadzą zabrudzenia na powierzchni przenośnika taśmowego w czasie produkcji, który często obejmuje 18-20 godzin pracy na dwie zmiany. W okresie pomiędzy dniami produkcyjnymi przenośniki są zazwyczaj czyszczone ręcznie przez pracowników, co jest procesem czasochłonnym i wymagającym dużego nakładu pracy.

Zwłaszcza w przetwórstwie mięsa czerwonego do rozbioru stosuje się również taśmy płytkowe. Pracownicy używają noży do usuwania kości lub rozbioru na podajniku taśmowym, co powoduje różnego rodzaju zadrapania i uszkodzenia, w których zanieczyszczenia i bakterie mogą się dobrze ukrywać i rozwijać. Powoduje to, że czyszczenie taśm jest jeszcze trudniejsze.

 

 

 

Wyzwania związane z czyszczeniem przenośników taśmowych

 

W większości przypadków czyszczenie przenośników taśmowych odbywa się ręcznie. Pracownicy spędzają wiele godzin na ich czyszczeniu. Nowoczesne, dobrze zaprojektowane przenośniki taśmowe mają otwartą konstrukcję, posiadają podnośniki i kilka zawiasów. Taśmy płytkowe muszą być myte od wewnątrz i od zewnątrz, ale również pomiędzy zawiasami. Ten ostatni aspekt jest najtrudniejszy. Aby oczyścić zawiasy i przestrzenie między listwami, należy czyścić je od wewnątrz na zewnątrz, w napędzie lub w rolce obrotowej. Jest to jedyne miejsce, w którym zawiasy są otwarte i można je czyścić. Nie jest to możliwe do zrobienia ręcznie. Kolejnym wyzwaniem jest czyszczenie przenośników taśmowych z bocznymi osłonami. Pracownicy sprzątający muszą podchodzić do nich kilka razy z różnych stron, co jest bardzo czasochłonne.

Lepiej jest pozwolić taśmie pracować i czyścić ją na rolkach, w których zawiasy są otwarte. Jednak ze względu na przepisy bezpieczeństwa musi ona stać w miejscu albo trzeba podjąć złożone kroki w zakresie bezpieczeństwa. Rozwiązaniem jest pozostawienie taśmy w „trybie produkcyjnym” ze zoptymalizowanymi prędkościami i automatyczne czyszczenie taśmy. Automatyzując proces czyszczenia, można również skrócić czas potrzebny do umycia taśmy. W ten sposób można uzyskać więcej czasu na suszenie taśm i ich ogólną konserwację. Co więcej, automatyzacja oszczędza koszty pracy, wody i energii.

 

 

 

Jak w pełni automatycznie czyścić taśmy przenośnikowe za pomocą Undine®?

 

Na początku należy wykonać płukanie wstępne lub spienianie na przenośniku i jego wyposażeniu dodatkowym, bez skupiania się na taśmie. W zależności od stopnia zabrudzenia, należy oczyścić wewnętrzną i zewnętrzną część taśmy w „kieszeni powrotnej”, tuż przed rolką zwrotną, za pomocą zestawu dysz lub listwy natryskowej. W celu usunięcia zanieczyszczeń należy oczyścić taśmę na całej szerokości jednocześnie. Szerokie taśmy można myć za pomocą ukośnej listwy natryskowej. W przypadku bardzo szerokich pasów, może to być listwa w kształcie litery V. Listwy i zawiasy powinny być czyszczone od wewnątrz na zewnątrz w rolce napędowej lub obrotowej, gdzie zawiasy są wygięte. Najlepiej, aby odbywało się to automatycznie przy pracującym przenośniku taśmowym i jednocześnie włączonej myjce.

 

 

 

Zalety stosowania Undine®

 

Bardzo duża prędkość kropli Undine® i ich ekstremalnie małe rozmiary pozwalają na bardzo głębokie czyszczenie powierzchni oraz usunięcie bakterii znajdujących się w obszarze zadrapań i uszkodzeń na powierzchni taśmy. Nawet po dokładnym, konwencjonalnym czyszczeniu, włącznie z pienieniem i dezynfekcją, Undine® zmywa więcej bakterii. Testy wykazały, że woda po płukaniu podajnika taśmowego przy użyciu Undine®, nadal zawierała dużą ilość CFU, nawet po tym jak taśmy zostały już wcześniej poddane kompletnej procedurze mycia ręcznego. Pokazuje to, że mycie ręczne nie jest w stanie usunąć wszystkich zanieczyszczeń.

 

 

 

Oszczędność wody i czasu

 

Undine® zużywa do 65% mniej wody, co pozwala na jednoczesną pracę wielu automatycznych myjek.  Dzięki temu pracownicy mogą przeprowadzać czyszczenie instalacji w trybie otwartym. Tak więc, Undine® nie tylko poprawia wyniki czyszczenia, ale także oszczędza czas personelu obsługującego. Ogromną zaletą jest to, że w przypadku pracy na dwie zmiany, pomiędzy dniami produkcyjnymi często pozostają do dyspozycji tylko 4 godziny na czyszczenie.

W celu uzyskania właściwej proporcji pomiędzy czyszczeniem ręcznym i automatycznym, może być konieczne zwiększenie wydajności pompy. Nawet jeśli trudno uwierzyć, że zwiększenie wydajności pompy może przynieść ogromne oszczędności wody, jest to możliwe dzięki technologii Undine®.

 

 

 

Zanieczyszczenia krzyżowe zredukowane do minimum

 

Dzięki Undine® ilość zanieczyszczeń krzyżowych w zakładzie jest zredukowana do minimum. Testy wykazały, że ze względu na małe rozmiary kropli, usunięte zanieczyszczenia można znaleźć tylko w odległości do 50 cm od przenośnika. Porównując tę samą konfigurację z konwencjonalnymi wysokociśnieniowymi dyszami wodnymi, okazało się, że ze względu na duże i ciężkie krople wody, które przemieszczają się dalej, zabrudzenia zostały rozproszone daleko wokół mytego przenośnika i sąsiadujących maszynach. Podczas mycia taśmy w trakcie produkcji można również zapobiec zanieczyszczeniom krzyżowym pomiędzy produktami za pomocą Undine®.

 

 

 

Dokładniejsze czyszczenie przenośników

 

Testy wykazały, że Undine® jest bardziej efektywny niż standardowe dysze natryskowe. Taśmy są czystsze i przy ich czyszczeniu zużywa się mniej wody. Dzięki temu taśmy mogą pracować z większą prędkością podczas czyszczenia lub z mniejszą ilością obrotów. Dzięki temu czas czyszczenia jest krótszy. Undine® zapewnia o wiele większą moc czyszczenia, dzięki czemu taśmy mogą poruszać się z dużo większą prędkością i nadal być doskonale czyszczone. Nawet piana może być zintegrowana z automatycznym programem mycia sterowanym przez PLC. Jednak prędkość nie zawsze jest regulowana dla procesu czyszczenia. Na szczęście, dzięki Undine®, możemy dostosować zużycie wody i powietrza do czasu trwania procesu mycia. Im wolniej porusza się taśma, tym mniej wody musimy zużywać, osiągając jednocześnie ten sam efekt higieniczny.

przenośniki taśmowe - dysza Undine

Wiemy, które rozwiązanie jest odpowiednie dla Ciebie

 

Chcesz również poprawić higienę i zaoszczędzić wodę, energię i czas pracy personelu? Nie wahaj się i skontaktuj się z nami. Możesz zadzwonić pod numer +31 (0) 527 745 932. Razem z Tobą poszukamy najlepszego rozwiązania. Następnie sporządzimy ofertę, zawierającą ROI, okres zwrotu z inwestycji oraz wycenę.