Higiena strzemion w nowoczesnym wydaniu
Technologia Undine / artykuły / Higiena strzemion w nowoczesnym wydaniu
higiena strzemion

Higiena strzemion w nowoczesnym wydaniu

W nowoczesnym przetwórstwie drobiu niezbędne jest zagwarantowanie najwyższych standardów higieny, których odzwierciedleniem jest długi termin przydatności do spożycia produktu. Aby to osiągnąć, nie wystarczy zapewnić mycia samych tuszek. Równie ważne jest, aby strzemiona i podajniki mające kontakt z produktem spełniały te same najwyższe standardy higieniczne.

Każdy rodzaj strzemion ma inny typ zanieczyszczeń bakteryjnych. Pozostałości nagromadzone na strzemionach stanowią świetną pożywkę dla bakterii, a warunki panujące w ubojni takie jak wysoka temperatura i duża wilgotność sprzyjają szybkiemu ich namnażaniu. Niestety jest to o tyle niebezpieczne zjawisko, że bez mycia strzemion podczas pracy linii dochodzi do zanieczyszczeń krzyżowych. Odbiorcy mięsa drobiowego spoza Europy bardzo często zwracają uwagę na higienę strzemion w zakładach produkcyjnych swoich dostawców, ale i samo prawodawstwo unijne obliguje producentów do zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym w najszerszym możliwym technicznie zakresie. Czystość linii produkcyjnej sprawdzana jest przez lekarza weterynarii jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Sposoby mycia strzemion w ubojniach

W polskich zakładach obserwujemy różne praktyki dotyczące mycia strzemion od myjek znanych producentów przez wykonane w zakładowym warsztacie aż po mycie ręczne. W dużej części zakładów strzemiona myte są po zakończeniu uboju, natomiast w trakcie pracy linii myjki pozostają włączone w trybie pracy, który ma utrzymać je w czystości przy mniejszym zużyciu wody niż podczas mycia zasadniczego. Byłaby to świetna metoda, ale ma jedną poważną wadę. Tradycyjne czyszczenie strzemion odbywa się za pomocą myjek wyposażonych w szczotki obrotowe z tworzywa sztucznego, które niestety na swojej powierzchni gromadzą spory ładunek biologiczny. Mamy więc sytuację, w której urządzenie mające za zadanie wykluczyć zanieczyszczenia krzyżowe nie tylko nie spełnia zadania, a czasem nawet potęguje niepożądany efekt. Problem spotęgował się wraz ze wzrostem prędkości linii. Szczotkowe myjki strzemion w pewnym stopniu sprawdzały się na liniach o niskich prędkościach, gdzie przypadało znacznie więcej czasu na umycie jednego strzemienia. W dzisiejszych czasach, gdzie linie pracują na prędkościach dochodzących do 15 000 sztuk na godzinę, a do umycia jest znacznie więcej strzemion, potrzebne są nowatorskie rozwiązania, które nadążą za rozwojem technologii procesu.

Zalety Undine przy myciu strzemion

Odpowiedzią na potrzebę zachowania higieny strzemion w nowoczesnych zakładach produkcyjnych jest technologia Undine, która dzięki innowacyjnym komorom mieszania wody i powietrza jest w stanie zapewnić brak wizualnych zanieczyszczeń oraz niemal całkowitą redukcję zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a to wszystko bez użycia środków chemicznych. Główną zaletą technologii Undine jest brak szczotek i elementów ruchomych, które mogłyby powodować zanieczyszczenia krzyżowe. Silny strumień mieszanki wodno-powietrznej doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia bez bezpośredniego kontaktu z mytą powierzchnią, a specjalnie zaprojektowana kabina zabezpiecza przed wydostawaniem się brudnej wody oraz bakteriami w aerozolu poza kabinę. Wykorzystywane ciśnienie wody 20 barów oraz sprężone powietrze 8 barów powoduje, że prędkość natryskiwanej mieszanki wynosi 900 km/h gdzie standardowych myjkach jest to około 120 km/h. Myjki UNDINE działają w dwóch trybach pracy. Pierwszy dotyczy mycia po zakończonym uboju. Etap ten zaczynamy od mycia strzemion przy ciśnieniu 20 barów przez jeden pełny obrót linii. Następnie urządzenie podaje równomiernie pianę przez odpowiednio umieszczone dysze, bez powielania warstw piany, co często ma miejsce przy pianowaniu manualnym. Kolejnym etapem jest spłukanie piany. Drugi tryb pracy urządzenia to utrzymanie strzemion w czystości podczas pracy linii. Wtedy wykorzystujemy wodę o ciśnieniu 4 bar oraz sprężone powietrze o ciśnieniu 8 barów. Dzięki temu na strzemionach nie gromadzą się zabrudzenia, nie dochodzi do zanieczyszczeń krzyżowych, a po zakończeniu uboju znacznie łatwiej usuwa się nawet najcięższe zabrudzenia.

Porównanie kosztów różnych metod

Na przykładzie jednej z ubojni w Wielkiej Brytanii policzyliśmy, jak wygląda roczne zestawienie kosztów przy porównaniu mycia ręcznego, myjki konwencjonalnej oraz myjki Undine. Okazuje się, że najbardziej kosztownym rozwiązaniem jest ręczne mycie strzemion. Wpływ na to ma dłuższy czas potrzebny do ich umycia. Dodatkowo przez wzgląd na skomplikowany kształt strzemion wciąż znaleźć można miejsca niedomyte. Do tego dochodzą jeszcze spore koszty utrzymania pracownika, które również brane były pod uwagę. Na drugim miejscu uplasowały się koszty mycia strzemion za pomocą myjek konwencjonalnych. Zużywają one najwięcej wody i dodatkowo generują koszty serwisowe. W porównaniu najlepiej wypadła myjka Undine, która podczas procesu mycia strzemion zużyła o 50% najmniej wody, a przez brak ruchomych elementów koszty serwisowe są niewielkie.
Po uwzględnieniu 4-letniej amortyzacji rocznych kosztów serwisu, rocznych kosztów pracy i wody wyniki są następujące:
Mycie manualne 42.020 € rocznie, myjka konwencjonalna 33.953 € rocznie, Undine 11.407 € rocznie.
Widzimy, że dzięki inwestycji w Undine oszczędzamy rocznie w porównaniu do mycia manualnego około 31.000 €, natomiast w porównaniu do mycia konwencjonalnego około 22.000€ na linii chłodzenia. Instalując myjki Undine na linii uboju, patroszenia, organów, dzielenia, ważenia możemy kilkukrotnie pomnożyć szacowane oszczędności. Zobacz tutaj wyniki badań z chłodzenia tuszek.

 

Darmowy audyt

Jesteś zainteresowany zwiększeniem efektywności mycia strzemion? Chcesz zaoszczędzić pieniądze? Brakuje rąk do pracy? Skontaktuj się z nami a my wykonamy darmowy audyt w twoim zakładzie i przygotujemy wyliczenia oszczędności.

Ton Winters

Specjalista ds. Technicznych

t.winters@iwc-international.com
tel. +31 (0) 527 745 932

Higiena strzemion - Undine