Wanny immersyjne i wysoka liczba bakterii
Technologia Undine / artykuły / Wanny immersyjne i wysoka liczba bakterii
wanny immersyjne

Wanny immersyjne i wysoka liczba bakterii

Wszystkim zakładom drobiarskim zależy, aby oferować swoim klientom produkty jak najwyższej jakości. O jakości świadczy między innymi brak wizualnych zanieczyszczeń oraz długi czas przydatności. Trwałość produktu zależy także od początkowej ilości bakterii na powierzchni tuszki. Osiągnięcie znakomitych rezultatów zarówno w jednym jak i drugim aspekcie może być zapewnione dzięki dokładnemu myciu tuszek na poszczególnych etapach uboju i patroszenia. Czystsze tuszki mają dłuższy okres przydatności do spożycia. Wiele zakładów drobiarskich boryka się jednak z problemem występowania dużej liczby bakterii na tuszkach. Jak efektywnie zmniejszyć ich ilość, aby w punktach kontroli otrzymywać pozytywne wyniki oraz dostarczyć konsumentom bezpieczny produkt wysokiej jakości?

 

Wady chłodzenia immersyjnego

Po chłodzeniu immersyjnym na tuszkach może pozostawać zwiększona całkowita liczba bakterii. Chłodzenie w wannach pozwala na szybkie obniżenie temperatury produktu, ale całkowita liczba bakterii znacznie wzrasta. Jak to jest możliwe? Ma to związek z dużą ilością produktów, które są transportowane przez system chłodzenia. Dzięki niskiej temperaturze bakterie mogą się nie rozmnażać, ale ciągle się kumulują. Badania wykazały, że już po godzinie produkcji jakość wody chłodzącej była gorsza niż próbki pobrane ze skóry szyi na końcu linii patroszenia.

liczba bakterii

Brudna woda znajdująca się w wannach chłodzenia immersyjnego zanieczyszcza krzyżowo kolejne tuszki, które do niej trafiają. Podczas wykonanych badań wykazano, że pomimo znacznie obniżonej liczba bakterii w wyniku mycia tuszek przy pomocy techniki Undine w wielu pozycjach, ilość bakterii przy chłodzeniu z powrotem wzrasta.

liczba bakterii

Myjka tuszek na linii chłodzenia

Zastosowanie myjki Undine na linii chłodzenia (za wannami immersyjnymi) pozwala usunąć zabrudzenia oraz bakterie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz tuszek. W ten sposób zanieczyszczona woda pochodząca z wanien zostaje usunięta z powierzchni produktu. Liczba bakterii spada z powrotem do ilości przed wannami.

liczba bakterii

Korzystne zużycie wody Undine®

Wewnętrzno-zewnętrzna myjka tuszek z Undine® zużywa znacznie mniej wody – maksymalnie 2100 litrów na godzinę. Konwencjonalne myjki wewnętrzno-zewnętrzne nigdy nie osiągają takich rezultatów czyszczenia i zużywają zazwyczaj ponad 6000 litrów wody. Ponad to, można wykorzystać wodę z myjki Undine® do odświeżenia wody w systemie chłodzenia immersyjnego. Woda ta jest nadal znacznie czystsza niż woda w wannach immersyjnych.

Inne zastosowania Undine®

Technologia Undine® może być stosowana we wszystkich etapach linii uboju drobiu. Można ją zastosować nie tylko do czyszczenia tuszek, ale również taśm przenośnikowych, strzemion i podajników. W ubojni drobiu GPS-Nunspeet dzięki myjkom Undine znacząco poprawiliśmy higienę i jednocześnie osiągnęliśmy oszczędność wody na poziomie 230.000 litrów dziennie.