W jaki sposób zastosowanie myjki tuszek zaraz za skubarką wpływa na liczbę bakterii na tuszce?
Technologia Undine / artykuły / W jaki sposób zastosowanie myjki tuszek zaraz za skubarką wpływa na liczbę bakterii na tuszce?
Redukcja bakterii

W JAKI SPOSÓB ZASTOSOWANIE MYJKI TUSZEK ZARAZ ZA SKUBARKĄ WPŁYWA NA LICZBĘ BAKTERII NA TUSZCE?

 

Cel projektu

W jednym z zakładów drobiarskich w Polsce przeprowadzono testy przy wykorzystaniu myjki tuszek Undine. Celem projektu było sprawdzenie, jaki wpływ na mikrobiologię wymazów tuszek będzie miało zastosowanie myjki Undine zaraz za ostatnią skubarką. Mycie bezpośrednio po skubaniu usuwa luźne pióra, brud i bakterie z produktu i strzemion. Testy wykonywane są przy użyciu myjki zewnętrznej IWC Undine. Undine to opatentowana technologia mycia, która wykorzystuje specjalne komory mieszania wody i sprężonego powietrza. Całkowita liczba mikroorganizmów CFU i Enterobakterii ( Entero) jest mierzona na różnych pozycjach w linii technologicznej.

Sposób przeprowadzenia badań

 

Badania przeprowadzono w komercyjnej ubojni o prędkości linii 14.000 sztuk na godzinę. Myjkę Undine zamontowano zaraz za ostatnią skubarką. Po wyjściu z myjki produkty transportowane są do hali patroszenia na końcu której znajduje się standardowa myjka wewnętrzna zewnętrzna. Schładzanie produktu odbywa się w tunelu chłodzenia z wykorzystaniem zraszania, następnie produkt transportowany jest na linię dzielenia.

W ramach przeprowadzanych badań wykonywano wymazy z całej powierzchni tuszek. Badania przeprowadzano podczas 5 dni ubojowych. W czasie 2 dni nie stosowano myjki, w czasie pozostałych 3 uruchomiono myjkę Undine. Wymazy były wykonywane na tuszkach w pięciu różnych pozycjach:

– Za myjką na linii skubarek
– Na końcu linii patroszenia przed standardową myjką końcową
– Na końcu linii patroszenia za standardową myjką końcową tuszek
– Na linii chłodzenia
– Na linii dzielenia

Badania w ciągu dna wykonywano każdego dnia na początku uboju, następnie po 5 oraz po 8 godzinach. Za każdym razem w każdej pozycji wykonywano wymazy 3 tuszek. W ramach badań sprawdzano całkowitą liczbę drobnoustrojów oraz liczbę Enterobacteriaceae. Łącznie pobrano 225 próbek.

Wyniki przeprowadzonych badań

Poniższa analiza dotyczy 2 przypadków: bez zainstalowanej myjki Undine oraz z zainstalowaną myjką Undine. W obu przypadkach analizowana jest ogólna liczba mikroorganizmów (CFU) oraz Enterobakterii ( Entero). Wyniki dla obu przypadków przedstawiono na poniższych wykresach.

redukcja bakterii - ogólna liczba drobnoustrojów

Otrzymane rezultaty jednoznacznie potwierdzają, że zastosowanie myjki tuszek Undine za skubarkami miało pozytywny wpływ na ilość zanieczyszczeń mikrobiologicznych. W tuszkach badanych zaraz za skubarkami po zamontowaniu myjki zmierzono średnią redukcję ilości ogólnej liczby mikroorganizmów CFU o 1 Log. Niska liczba CFU utrzymuje się przez cały proces patroszenia. Dodatkową redukcję o 0,7 LOG obserwujemy po standardowej myjce końcowej. Znacząca różnica w ilości drobnoustrojów była obserwowana nadal na linii chłodzenia i dzielenia.

Oprócz CFU mierzono również Enterobacteriaceae. Dzięki użyciu myjki Undine za skubarkami udało się zredukować Entero do poziomu 1 Log, co w praktyce oznacza, że są one na poziome niewykrywalnym.

redukcja bakterii
redukcja bakterii w ubojni drobiu

Dodatkowym wnioskiem, który można wyciągnąć po przeprowadzeniu badań jest to, że negatywny wpływ na jakość tuszek poprzez zanieczyszczenia krzyżowe wzrasta wraz z długością czasu działania linii. Po 8 godzinach obserwowano średnio niemal dwukrotnie większe ilości drobnoustrojów niż na początku uboju. Dzieje się tak przez coraz większą ilość produktu, a więc coraz większa ilość bakterii na linii produkcyjnej. Efekt ten był jednak zminimalizowany w dniach, kiedy działała myjka Undine. Ilość drobnoustrojów wzrastała w kolejnych godzinach uboju, była jednak blisko o rząd wielkości mniejsza niż w dniach, kiedy nie uruchomiono myjki.

Co ciekawe, w badaniach nie zaobserwowano wzrostu ilości drobnoustrojów na końcu linii chłodzenia. To dlatego, że w linii chłodzenia nie wykorzystano chłodzenia immersyjnego, ale chłodzenie powietrzne z natryskiem. O wadach chłodzenia immersyjnego oraz przeprowadzonych w Belgii badaniach przeczytasz tutaj. Undine może być również wykorzystane podczas zraszania tuszek w chłodzeniu powietrznym i jest bardzo efektywne dzięki uzyskaniu bardzo drobnych kropel wody. Zobacz katalog produktów.

Analiza rezultatów

 

Dzięki przeprowadzonym badaniom potwierdzono, że skubarki są bardzo znaczącym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych w ubojniach. Dokładne mycie tuszki zaraz za nimi może być tak samo ważne w celu uzyskania bezpiecznego, dobrej jakości produktu, jak odpowiednie mycie tuszek na linii patroszenia. Badania wykazały, że usunięcie zanieczyszczeń tuszek powstałych na skubarkach jest niemożliwe na końcu linii patroszenia.  Konieczne jest zastosowanie myjki zaraz za skubarkami. Powodem jest efekt zamykania się porów, które powstają w miejscu wyrwanych piór. Jeżeli do tych miejsc dostaną się zanieczyszczenia, ich usunięcie jest możliwe tylko w czasie 10-20 sekund po opuszczeniu skubarek. Po tym czasie mycie nie pozwoli na usunięcie zamkniętych w skórze zanieczyszczeń.

Bezpośrednim efektem wprowadzenia myjka Undine była nie tylko redukcja bakterii (w tym niebezpiecznych) ale również dłuższy czas przydatności produktu. Redukcja CFU o 1 Log pozwala na przedłużenie przydatności o 1 dzień. Zalecane jest, aby dla zapewnienia odpowiedniej jakości produktów każdy zakład mył tuszki w pozycji zaraz za skubarkami.  Jest to jedyny sposób na usunięcie zanieczyszczeń, które powstają na samym początku produkcji.

 

Aby w pełni wykorzystać potencjał technologii UNDINE należy myć tuszki na wielu etapach, tylko tak można maksymalnie zredukować ilość drobnoustrojów. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj Wanny immersyjne i wysoka liczba bakterii. 

myjka za skubarką

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń do nas już dziś lub umów się na spotkanie z naszym doradcą:

Ton Winters

Specjalista ds. Technicznych

t.winters@iwc-international.com
tel. +31 (0) 527 745 932